Klantverhaal

Marsh

Verbetering van de parkeerervaring van de medewerkers bij het werken aan een duurzaam milieu bij een verzekeringsmaatschappij

75.000 werknemers
€12mld. omzet
Verzekeringen & bankieren

Wie is Marsh?

marshnew

Marsh is een wereldleider op het gebied van verzekeringsmakelaardij en risicobeheer. Het bedrijf is actief in 130 landen en helpt klanten bij het anticiperen, kwantificeren en volledig begrijpen van de verschillende risico's waarmee ze worden geconfronteerd.

Het bedrijf is zich bewust van de noodzaak om het milieu te beschermen om de komende generaties een betere toekomst te bieden. Marsh slaagt erin de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Marsh's Ambities

Bieden van aanvullende diensten aan werknemers

Het bedrijf wil het beste voorzien in de verschillende behoeften van zijn medewerkers door middel van dienstverlening, waardoor ze meer vervuld kunnen worden op het werk door hun dagelijks leven gemakkelijker te maken.

Een mobiliteitsstrategie aannemen

Het doel van Marsh is om milieuvriendelijker reizen aan te moedigen.

 

De Context

Marsh had parkeerplaatsen voor hun kantoren in Brussel, maar er waren niet genoeg parkeerplekken om aan de noden van de medewerkers te voldoen.

Deze situatie leidde tot de beslissing van het bedrijf om parkeerplaatsen te huren via BePark. De toegang tot de parkeerplaatsen waar deze ruimtes zich bevonden, was door middel van badges.

Het parkeerbeheer ondervond veel problemen: de wagenparkbeheerder verloor veel tijd, badges gingen verloren en moesten worden vervangen, en het was onmogelijk te voorspellen hoeveel badges het aantal gehuurde plaatsen overschreed; voorkomen van intelligent en gedeeld beheer van de bronnen.

Vanuit deze situatie realiseerde Marsh zich dat ze parkeerbeheersoftware nodig hadden om de toegang te controleren en gecentraliseerd beheer van de verschillende parkeerfaciliteiten mogelijk te maken.

 

Parkeeruitdagingen

Marsh werd geconfronteerd met verschillende parkeerproblemen en besloot BePark te helpen deze te overwinnen:

Tijdverlies voorkomen voor medewerkers

Elke dag verspillen medewerkers die niet zeker weten of ze een plekje op de bedrijfsparkeerplaats hebben, tijd met het zoeken naar een plek in de buurt van de werkplek. 

Goed zicht hebben op het gebruik van de parkeerplaats/gecentraliseerd beheer

Het is moeilijk voor de wagenparkbeheerder om de parkeerplaats te controleren zonder goed zicht op alle parkeerbronnen. Elke site wordt afzonderlijk beheerd, wat tijdrovend is en wat ook de taak van de wagenparkbeheerder bemoeilijkt.

Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers

Er zijn niet voldoende parkeerplaatsen om aan de parkeerbehoefte van Marsh medewerkers te voldoen.

Huurkosten optimaliseren

Slecht zicht op de parkeerplaats leidt tot kosten die kunnen worden vermeden. Een betere kennis van het parkeergebruik zou het mogelijk maken om minder parkeerplaatsen in de buitenlucht te huren.

 

De oplossing geïmplementeerd

Om de parkeeruitdagingen van Marsh het hoofd te bieden, werden extra parkeerplaatsen ter beschikking gesteld van de medewerkers. Elke plek (Brussel, Antwerpen, Luik) profiteerde van de installatie van het BePark-toegangssysteem en parkeerbeheersoftware.

 

1. Terbeschikkingstelling van bijkomende parkeerplaatsen voor de verschillende sites in België

Hierdoor kon Marsh:

 • Zorg voor voldoende parkeerplaatsen om aan de behoeften van medewerkers te voldoen. Medewerkers zijn nu meer tevreden over de service van Marsh.
 • Analyseer het parkeergebruik na enkele maanden om het aantal door het bedrijf gehuurde parkeerplaatsen te halveren. Als gevolg hiervan bespaart Marsh elke maand geld op het huren van parkeerplaatsen.

2. Gebruik van parkeerbeheersoftware

Met de parkeerbeheersoftware van BePark kon Marsh het beheer van de verschillende parkeerterreinen tot haar beschikking optimaliseren. 

Het bedrijf is nu in staat om:

 • Parkeergegevens te analyseren, de vraag te plannen en het aanbod aan te passen voor een maximaal parkeergebruik
 • Parkeer- en parkeerbeleid centraal te beheren op alle locaties in één tool. Nationale dekking, aangezien plekken verspreid zijn over verschillende locaties in België.
 • Parkeerbeheer te vereenvoudigen. Toegang tot de parkeerplaats gebeurt met de smartphones van de medewerkers, waardoor er geen badges zijn om te beheren.
 • Te zorgen voor zichtbaarheid van de beschikbaarheid op de parkeerplaats. Medewerkers kunnen vooraf hun eigen ruimte reserveren en deze op elk moment vrijmaken als ze deze niet nodig hebben, zodat deze door iemand anders kan worden gebruikt.
 • Onderscheid te kunnen maken tussen verschillende soorten toegang: toegang van fietsen, elektrische auto's, carpoolen... Dit zorgt voor duurzamere vervoermiddelen.

De Resultaten

Door het voorzien van extra parkeerplaatsen in combinatie met het gebruik van BePark-software voor alle plekken, kan Marsh het volledige scala aan parkeeruitdagingen waarmee het bedrijf werd geconfronteerd, aanpakken.

 • De bezettingsgraad van alle parkeergelegenheden is verhoogd
 • De wagenparkbeheerder spaart elke dag tijd uit in het beheer van de parkeerplaatsen
 • Het aantal gebruikers met potentiële toegang is verdubbeld
 • Toegangsbeheer stelt medewerkers in staat hun mobiliteit te plannen
 • De wagenparkbeheerder heeft een duidelijker zicht op het parkeerterrein dankzij de gegevens van de software.
Kerncijfers

Marsh behaalde snel

0 % vermindering van vaste lasten
0 % bezettingsgraad doordeweeks
0 x meer mensen met toegang tot dezelfde hoeveelheid plekken

Vandaag de dag zijn parkeerbronnen te zeldzaam om niet goed te worden beheerd. Met BePark kunnen we onze medewerkers stimuleren om met alternatieve transportmiddelen naar kantoor te komen met behoud van een optimale bezettingsgraad.

Kris Lefebure Facilities manager & OHS advisor, Marsh

Bespaar uw tijd voor belangrijkere dingen dan parkeren

Parkeeruitdagingen kunnen moeilijk op te lossen zijn. Ze komen vaak met complexiteit en frustraties. In plaats van tijd en geld te verspillen, kunt u beter een parkexpert vertrouwen.

Gratis demo