Parkeerbeleid

Bijna alles wat u moet weten

Met een effectief parkeerbeleid bent u in staat om het beheer van uw bedrijfsparkeerplaats te optimaliseren, maar ook om uw ruimte rendabel te maken, een MVO-aanpak te hanteren en een extra service te bieden aan uw medewerkers.

Minigids

De Ultieme Gids voor het Parkeerbeleid

Na het opzetten van een effectief parkeerbeleid voor honderden van onze zakelijke klanten, hebben we alle kennis en middelen verzameld en hebben we de minigids "De Ultieme Gids voor het Parkeerbeleid" geschreven.

Download hem in PDF-formaat en lees hem wanneer u maar wilt.

DOWNLOAD DE MINIGIDS GRATIS

 

Inhoudsopgave


Wat is het parkeerbeleid

Een parkeerbeleid is een richtlijn die binnen een bedrijf wordt toegepast om het parkeren op de parkeerplaats te reguleren. Het beleid is erop gericht het beheer van de parkeerplaats te optimaliseren door verschillende oplossingen en functionaliteiten te implementeren als antwoord op de complexiteit van de ondervonden problemen.

Het parkeerbeleid is ook meer in het algemeen een onderdeel van het totale mobiliteitsplan (voorheen het Company Travel Plan) en maakt het plan effectief. Het maakt het mogelijk om het verkeer zowel binnen als buiten de parkeerplaats te regelen, dus met dit instrument streven we naar een integraal mobiliteitsmanagement.

 

Wie heeft een parkeerbeleid nodig?

Een parkeerbeleid kan worden toegepast op parkeerterreinen van elke grootte. Denk dus niet dat uw parkeerplaats te klein of te groot is om het parkeerbeheer uit te voeren.

Uw parkeerbeleid wordt opgebouwd volgens de behoeften van uw bedrijf. Het reglement staat niet vast, het kan aangepast worden aan de omstandigheden.

 

Wat is de context van bedrijfsparkeren?

1. Het aantal parkeerplaatsen op bedrijfsparkeerplaatsen neemt af

In België en op sommige locaties in Frankrijk zijn initiatieven genomen om het aantal parkeerplaatsen op bedrijfsparkeerplaatsen te verminderen. Het doel is om het modale aandeel van de auto zo veel mogelijk te verminderen. Een voorbeeld hiervan is COBRACE (Brusselse Code voor Lucht, Klimaat en Energiebeheer) in Brussel.

2. De auto blijft het favoriete vervoermiddel voor pendelaars

Ondanks de vele initiatieven die zijn genomen om het gebruik van duurzamere transportmiddelen aan te moedigen, blijft de auto het transportmiddel dat respectievelijk 70% en 65% van de Franse en 65% van de Belgische beroepsbevolking gebruikt voor het woon-werkverkeer.

 

Waarom kiezen voor een parkeerbeleid?

De implementatie van een parkeerbeleid heeft veel voordelen voor uw bedrijf en uw medewerkers, het stelt u in staat om:

1. Maak uw ruimte winstgevend, ontgrendel (on)mobiliteit

Afwezigheid, reizen en de implementatie van flexkantoren in veel bedrijven betekenen dat 15 tot 20% van de werknemers niet elke dag in de bedrijfsgebouwen aanwezig is. De parkeerplekken die door deze mensen worden ingenomen, kunnen dus worden herverdeeld over de aanwezige werknemers.

2. Kies voor een MVO-aanpak

Het parkeerbeleid en het mobiliteitsplan maken deel uit van een MVO-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) die vooral gebaseerd is op de bijdrage aan duurzame ontwikkeling. De regelgeving binnen het parkeerterrein draagt bij aan de reductie van de CO2-voetafdruk
van het bedrijf. Door een beperkt aantal parkeerperiodes toe te kennen aan uw medewerkers, wenden zij zich tot andere transportmiddelen om naar hun werkplek te komen. Door op deze manier een parkeerbeleid op te zetten draagt u bij aan de modal shift van auto's naar milieuvriendelijker transportmiddelen.

3. Bied een extra service aan uw medewerkers

Het parkeerbeleid stelt de medewerkers in staat zich te organiseren op basis van de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Zo kunnen ze zich ontlasten van de dagelijkse stress van het zoeken naar een parkeerplaats, omdat ze op voorhand weten of ze al dan niet een parkeerplaats hebben en hun reismiddelen daarop kunnen afstemmen. 

Als uw bedrijf regelgeving toepast die rekening houdt met de behoeften van de werknemers in real-time, zullen zij de verdeling van de parkeerplekken rechtvaardiger vinden. 

Wilt u meer weten over de voordelen van een parkeerbeleid?

Ontdek ons artikel: Waarom een parkeerbeleid invoeren in uw bedrijf?

 

Hoe maakt u een parkeerbeleid?

1. Stel de juiste vragen

Om een optimaal parkeerbeleid te creëren, zijn er verschillende vragen die moeten worden beantwoord. De antwoorden op deze vragen geven u een meer diepgaande kennis van de huidige en toekomstige bezettingsgraad van de parkeerplaats en helpen u bij het bepalen van de criteria voor de regelgeving.

Checklist parking policy

2. Definieer het type toegang tot de parkeerplaats voor elke werknemer

Zodra de antwoorden op deze vragen zijn bekend zijn, zal het mogelijk zijn om het type toegang tot de parkeerplaats te bepalen waarop iedere werknemer recht heeft. Dit zal gebeuren op basis van hun behoeften en de doelstellingen die u wenst te bereiken. Hier zijn de verschillende soorten toegang die aan medewerkers kunnen worden toegewezen:

1. Voorkeur toegang

Deze toegang maakt het mogelijk dat degenen die deze toegang hebben, er zeker van kunnen zijn dat ze een plaats op de parkeerplaats krijgen toegewezen volgens een vooraf bepaald schema. 

2. Reserverings toegang

Mensen met deze toegang zullen hun plaats moeten reserveren om toegang te krijgen tot de parkeerplaats. Het aantal uren of dagen dat een persoon kan parkeren wordt vooraf bepaald.

3. First come, first serve-toegang

Deze toegang biedt, in tegenstelling tot de andere twee, geen garantie voor een parkeerplek op de parkeerplaats. Zoals de naam al zegt, first come, first served. De plekken die gereserveerd zijn voor dit type toegang zullen dus vollopen als de werknemers aankomen zonder dat ze hun plek hoeven te reserveren. 

De drie soorten toegangen kunnen worden gecombineerd op dezelfde parkeerplaats.

Om meer te weten te komen over de verschillende soorten toegang tot de parkeerplaats, lees ons artikel: Hoe kunt u het juiste parkeerbeleid creeëren voor uw bedrijf

Zo weet u in realtime de geplande bezetting van de parkeerplaats. Het zal zelfs mogelijk zijn om dit te plannen voor plekken die gereserveerd zijn voor "voorkeur" en "reservering" toegangen.

 

Hoe voert u een parkeerbeleid in?

1. Uitvoering met eigen middelen

U kunt ervoor kiezen om de regelgeving zelf uit te voeren. Hiervoor dient u alle benodigde informatie in een spreadsheet in te vullen, zodat u zich kunt organiseren. 

Zodra alle gegevens (soort toegang tot de parking, aantal reservatietegoeden, dienstregelingen) zijn ingevoerd, kunt u uw planning opstellen en delen met uw medewerkers zodat zij hun reis kunnen organiseren. 

Zonder een toegangscontrolesysteem kan elke medewerker op elk moment van de dag toegang krijgen tot de parkeerplaats. U zal dus moeten vertrouwen op dat uw medewerkers hun beperkte toegang tot de parkeerplaats respecteren.

2. Implementatie met parkeerbeheersoftware

U heeft besloten om uw medewerkers een andere toegang te geven? Een software voor parkeerbeheer is een ideaal hulpmiddel om uw parkeerbeleid te handhaven! 

Dergelijke software geeft u de mogelijkheid om aan uw medewerkers, op basis van wat vooraf is besloten, het aantal punten toe te wijzen dat hen toegang geeft tot de parkeerplaats. Daarna zullen ze hun reserveringen online kunnen maken in volledige autonomie en zullen ze hun vervoersmiddelen kunnen aanpassen aan het schema dat hen zal worden toegewezen. 

Dit bespaart u de vele klachten over het parkeren en maakt uw tijd vrij voor andere, even belangrijke dagelijkse taken.

Meer tips voor het opstellen van uw parkeerbeleid vindt u hier!

Wilt u contact opnemen met een parkeermanagementdeskundige over het parkeerbeleid? Hier is het BePark contactformulier.