Parkeerbeheer

Bijna alles wat u moet weten

Effectief parkeerbeheer is het directe gevolg van een goed gedefinieerd en vastomlijnd parkeerbeleid. Niet alleen zal effectief parkeerbeheer leiden tot financieel gewin, maar het is ook een winst voor het milieu.

Minigids

De Ultieme Gids Voor Het Parkeerbeheer

Na honderden zakelijke klanten te hebben geholpen bij het optimaliseren van hun parkeerbeheer, hebben we al onze ervaring en kennis verzameld en hebben we de minigids "De Ultieme Gids voor het Parkeerbeheer" geschreven.

Download hem in PDF-formaat en lees hem wanneer u maar wilt.

DOWNLOAD DE MINIGIDS GRATIS

 

Inhoudsopgave

Wat is parkeerbeheer?

Parkeerbeheer wordt gedefinieerd als "een set strategieën om de effectiviteit van het huidige parkeeraanbod van uw gebouw of bedrijf te verbeteren".

Deze strategieën, gebaseerd op de huidige situatie van uw gebouw of bedrijf, omvatten het opstellen van regels omtrent het gebruik van de parkeerplaats evenals voorrangssystemen of plaatsen die door gebruikers worden gedeeld.

Het beheren van een parkeerplaats is niet eenvoudig, daarom gebruiken parkeerbeheerders vaak parkeerbeheers software, waardoor ze efficiënter en effectiever te werk kunnen gaan.

 

Voor verdere informatie:

Blog
Wat is een Parkeerbeleid?
Parkeerbeheers: tussen mythes en werkelijkheid
Hoe heroverweegt Big Data parkeerbeheer?

Minigids
De Ultieme Gids Voor Het Parkeerbeheer

 

Voor wie is parkeerbeheer bestemd?

Parkeerbeheer kan betrekking hebben op meerdere situaties of personen.

Allereerst kunnen de betrokkenen personen mobiliteitsproviders zijn, zoals Fleet Managers / HR / Mobiliteitsmanagers, omdat deze functies verschillende disciplines omvatten, die gericht zijn op het waarborgen van de functionaliteit van de gebouwde omgeving door mensen, plaatsen en processen te integreren.

Het kan mogelijk ook betrekking hebben op mensen die werken in de vastgoedsector, zoals Vastgoedbeheerders en Facility Managers. Een vastgoedbeheerder is een persoon of bedrijf, die/dat verantwoordelijk is voor het exploiteren van ontroerend goed tegen een vergoeding. Hij/zij kan de leiding hebben over belangrijke situaties, vooral wanneer de eigenaar niet in staat is om persoonlijk in te gaan op bepaalde kwesties of hier niet in geïnteresseerd is, bijvoorbeeld in het geval van parkeerproblemen etc.

 

Voor verdere informatie:

Blog
Fleet Management: Alles wat u moet weten
7 tips om een goede fleet manager te zijn
HR- en mobiliteitsmanagement bij MARSH

Infographic
De toekomst van parkeerbeheer

 

Waarom moet u het beheer van uw parking optimaliseren?

Omdat dit u helpt balans te creëren tussen de vraag naar en het aanbod van parkeerplekken.

De voordelen van een optimaal parkeerbeheer zijn:

  1. Het beheren van parkeerplekken is een effectief instrument om de verkeersdichtheid en milieuoverlast te verminderen.
  2. Een parkeerbeheerbeleid is een van de meest effectieve maatregelen om een modale verschuiving naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen.
  3. Wanneer parkeeronzekerheden worden verminderd, wordt het beheren een stuk makkelijker en zal iedereen minder stress ervaren.
  4. Het verlaagt de mobiliteitskosten voor gebruikers.

 

Voor verdere informatie:

Minigids
De Ultieme Gids Voor Het Verlagen Van De Parkeerkosten

Blog
Wat is een mobiliteitsplan?
5 voordelen van het toepassen van parkeermanagement
3 voordelen van het efficiënt beheren van uw bedrijfsparking
Mobiliteitsbudget: wat moet u weten?
5 redenen om uw parkeerbeleid goed te beheren

 

Wanneer moet uw parking geoptimaliseerd worden?

Het wordt interessant om het beheer van uw parkeerplaats te optimaliseren wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Dus, als uw bedrijf niet genoeg parkeerplekken heeft voor uw werknemers, kan het verstandig zijn om voor een alternatieve beheeroplossing te kiezen, zoals een parkeerbeheersysteem. Hiermee kunnen parkeerbeheerders de bestaande parkeerplekken optimaliseren zodat hier maximaal gebruik van kan worden gemaakt.

Het kan ook verstandig zijn om uw parkeerplaats te optimaliseren wanneer deze niet wordt gebruikt, zoals ’s nachts. Het is dan ook mogelijk om deze plekken beschikbaar te maken voor externe gebruikers, om zo extra inkomsten te genereren.

 

Voor verdere informatie:

Blog
9 tips om uw parkeerplaats veiliger te maken
Parkeerbeheers: tussen mythes en werkelijkheid

Infographic
Checklist Voor Parkeerbeleid

 

Hoe weet u of uw parkeerbeheer geoptimaliseerd is?

Uw parkeerbeheer is optimaal, wanneer u niet langer de volgende problemen ervaart:

  1. U ontvangt klachten van uw werknemers vanwege het gebrek aan parkeerplekken en de moeite die het kost alternatieve mobiliteitsoplossingen te vinden.
  2. U ziet de stress onder werknemers toenemen en ze komen regelmatig te laat.
  3. Uw parkeerterrein wordt bezet of vernield door mensen buiten het bedrijf.

 

Voor verdere informatie:

Quiz
Hoe goed bent u in parkeerbeheer?

 

Hoe kunt u uw parkeerbeheer optimaliseren?

 

Er zijn veel manieren om uw parkeermanagement te optimaliseren om het aantrekkelijker, veiliger en gevuld te maken. Profiteren van een efficiënt beheerde parkeerplaats kan u veel voordelen opleveren.

Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  1. Het gebruik van software voor parkeerbeheer, waarmee u alles kunt aanpassen, van toegangsrechten en beleid tot het plaatsen van opdrachten voor uw werknemers. Deze tools zijn meestal logistiek verpakt, zodat u items kunt volgen en het huidige gebruik en het verwachte gebruik kunt bekijken. Rapporten en analyses met behulp van deze gegevens geven een overzicht van wat werkt om maximale bezettingsgraden te bereiken. Uw werknemers van huurders zullen tevreden zijn op basis van de door u gedefinieerde prioriteitsregels!
  2. In samenwerking met parksharing-bedrijven voor het beschikbaar stellen en opnieuw toewijzen van uw ongebruikte parkeerplaatsen aan bestuurders in nood. Dit helpt u de bezettingsgraad van uw parkeerplaatsen te verhogen en er inkomsten mee te genereren.
  3. Zoeken en uitlenen van extra parkeerplaatsen in de buurt van uw kantoor om een goede parkeerervaring te bieden aan uw werknemers of gebruikers in nood.

 

Voor verdere informatie:

Minigids
De Ultieme Gids Voor Het Parkeerbeheer

Blog
Oplossingen voor 5 terugkerende parkeerbeheer problemen van bedrijven
Wat is SaaS? Hoe kan het uw parkeerbeheer verbeteren?
3 Oplossingen om de parkeerervaring van uw bedrijf te verbeteren
Kunstmatige intelligentie en parkeerbeheer: 6 concrete voorbeelden
Hoe zorgt u voor optimaal parkeerbeheer met BePark?
Hoe heeft Merco zijn parkeerplaats geoptimaliseerd?
3 tips om te slagen in flexibel parkeerbeheer